Menighedsmøde 2022

IFGL. LOV OM MENIGHEDSRÅD § 41 skal Menighedsrådet hvert år afholde et møde hvor hele menigheden indkaldes: 

  1. Stk. 2.  Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.
  2.  I Ejby Menighedsråd betragter vi dette årlige møde som er mulighed for at invitere til dialog om hvad menighedsrådet arbejder med - vi redegør for hvad der sker i og omkring kirken, og lytter meget gerne til gode ideer, om hvad der også kunne være brug for. Datoen ligger normalt i maj måned, men er endnu (dec. 2021) ikke fastsat for 2022