Priser og regler

Priser

Regler

Dødsfald
Dødsfald skal inden to hverdage meddeles til præsten:

Begravelse
Tidspunkt for begravelse eller bisættelse (brænding) skal aftales med præsten.
Skal kirken pyntes, træffes der aftale med graveren. Man kan vælge selv at pynte eller betale kirken for det.
Skal der pyntes med lys, skal kirkens lys bruges (henvendelse til graveren).
Uddrag af gældende bestemmelser
Hvis afdøde havde bopæl i Middelfart provsti har man frit valg mellem provstiets kirkegårde.
Gravstedet erhverves hos graveren, der kan vejlede om reglerne.
Forlængelse af gravstedsretten skal ske ved henvendelse til graveren.
Når fredningstiden er udløbet og der ikke ønskes en forlængelse, har man ret til at fjerne sten og beplantning fra gravstedet.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, som er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller lignende.

 

Gravstedstyper

Kistegravsted
Det traditionelle gravsted. Fredningstiden(den tid hvori en grav skal ligge urørt) for en kistegrav er 30 år. Der kan tillige nedsættes urner på et traditionelt kistegravsted.

Urnegravsted
På et urnegravsted er der plads til nedsætning af 2 urner.
Fredningstiden (den tid hvori en grav skal ligge urørt)for en urnegrav er 10 år.
Gravstenen på et urnegravsted må være bredde max 60cm højde max 40cm.

“Skovkirkegård” - Ejby Kirkegård
Et gravsted i skovkirkegården har plads til 2 urner eller hvor der er mulighed for det, 2 kister (spørg graveren).
Fredningstiden er henholdsvis 10 år (for urner) og 30 år (for kister) som på resten af kirkegården.
Vedligeholdelsen påhviler altid kirkegården.
Gravstenen skal være udført i rå natursten, bredde max 65 cm højde max 55cm.

“Park og naturgravsted” - Balslev Kirkegård
Et park og naturgravsted har plads til 2 urner eller hvor der er mulighed for det, 2 kister (spørg graveren).
Fredningstiden er henholdsvis 10 og 30 år som på resten af kirkegården.
Vedligeholdelsen påhviler altid kirkegården.
Gravstenen skal være udført i rå natursten, bredde max 55 cm højde max 45cm.
Ud over den beplantning der forefindes i bedet, er det ikke tilladt at beplante yderligere.
Der er nedsat en blomstervase ved hvert park og naturgravsted.

Plade i plænen til urner
Vedligeholdelsen påhviler altid kirkegården.
Gravstenen skal være 63 cm x 42 cm. Der er nedsat en blomstervase ved hver plade.

Plade i plænen til kister - Ejby Kirkegård
Vedligeholdelsen påhviler altid kirkegården.
Gravstenen skal være 63 cm x 42 cm. Der er nedsat en blomstervase ved hver plade.
Anonym fællesgrav
Urnefællesgraven er udlagt i et græstæppe.
Vedligeholdelsen påhviler altid kirkegården.
På Balslev Kirkegård må man lægge blomster på brostenskorset.
På Ejby Kirkegård må man lægge blomster ved birketræet.

Anlæg og vedligehold af gravsteder
Graveren er mod betaling behjælpelig med at anlægge og vedligeholde gravstedet.

Priser
Takster for erhvervelse og vedligeholdelse m.m. kan ses på hjemmesiden eller fås hos graveren.
I Balslev og Ejby sogne rettes henvendelse til (mandag er fast fridag):

Sognepræst
Jens Chr. Rothmann, Ejby Præstegård, Nørregade 97, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 11 20, E
mail: jcr@km.dk

Graver, Balslev
Pia Janner, Balslev Kirkegård, Granlyvej 4, Balslev, 5592 Ejby
Tlf. 30 95 16 17, E
mail: janner@privat.dk

Graver, Ejby
Helle Jørgensen, Ejby Kirkegård, Kapelvej 15, 5592 Ejby
Tlf. 26 80 31 22, E
mail: ejbykirke@mail.dk