Aktiviteter

Sognegården er det naturlige samlingspunkt for de mange aktiviteter der sker i sognet. Her holdes Konfirmandundervisningen, undervisning af minikonfirmander, ældreklub mm.

Sognegården er et samlingssted for hele pastoratet.

Strikke-café: En gruppe aktive mødes og har bl.a. strikkket dåbsklude, der bruges ved dåb og udleveres til forældrene.

"Herreværelse" har i vinteren 2022 været et nyt samlingssted hvor 15-20 mænd mødes til fællesspisning.

Filmklubben er velbesøgt og programet findes i kirkebladet og her på hjemmesiden. Efter hver film er der tid til refleksion, forundring og samtale.

Ældreklubben har eksisteret ved Ejby Kirke sinden 1980´erne og er en fast tilbagevendende munterts åndehuld for 55-60 gæster hver anden onsdag i vintertiden.

GALLERI: I sognegården er der nogle store vægge som bruges til skiftende kunstudstillinger. Følg med i kirkebladet om hvornår der skiftes. Du kan altid få en aftale om at komme ind og se billederne, hvis der ikke er åbent.

Følg med i aktiviteterne. Og har du en god ide til noget, der kunne skabe glæde og lys mellem menensker, så tal med menighedsråd eller præst om det skal være en detl af aktiviteterne rundt om Ejby Kirke.

   Kalender