Ejby Sogn

Ejby Sogn blev i gamle dage beskrevet som "et anneks til Balslev". Man fornemmer de åbne landskaber, markerne, og man kan i dag stadig se sporene fra den tid, eftersom Ejby Kirke fysisk ligger placeret mellem store gårde i byens nordlige ende i Nørregade ("Gamle Ejby"). Så kom der en jernbanelinie til, og med jernbanen voksede byen, og Ejby blev centrum for idustrialiseringen og blev en STATIONS-by. I dag er der i Ejby Sogn ca. 2.000 indbyggere og Balslev Sogn har omkring 300. 

Balslev var oprindeligt hovedsogn, og præstegården lå i Balslev, men blev flyttet til Ejby i 1930´erne.

Idag er Balslev-Ejby Pastorat et to-sognspastorat - dvs. der er to sogne med hver sit menighedsråd. Samarbejdet mellem de to menighedsråd er udbygget og velfungerende, det handler om, at der er fælles præst, og fælles personale. Fra gammel tid - fra dengang præstegården lå i Balslev - hviler ansvaret for Præstegården på Menighedsrådet i Balslev. 

Hvert sogn har udpeget en KIRKEVÆRGE, som fører tilsyn med kirken, så vedligeholdelsesopgaver bliver opdaget i tide. 

Balslv & Ejby samarbejder med Fjelsted-Harndrup sogne og med Indslev og Brenderup og Gelsted-Tanderup bl.a. på den måde at præsterne indbyrdes afløser for hinanden ved ferie/sygdom. Derfor kan man møde Sognepræsterne Lars Højland (Brenderup/Indslev) og  Michael Juul (Fjelsted/Harnderup) og Kim Jacobsen (Gelsted/Tanderup) i Ejby Kirke. 

Når der ikke er Gudstjeneste i Ejby er der i Balslev og omvendt. På 2. helligdage: 2. Juledag, 2. påskedag, 2. pinsedag holdes fælles gudstjeneste med særligt tema for alle 8 kirker.