Kirkehøjskole | Ejby Sogn

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkehøjskole

Velkommen til Middelfart Provstis Kirkehøjskole
kristendomskursus for voksne

Kirkehøjskolen byder velkommen til en sæson med fokus på eksistens og tro.

Temaet for sæson 2030/2021 er

Mellem frygt og håb

Vi lever i en tid, der gør mange bekymrede. Klimakatastrofer, flygtningestrømme, skarpe opdelinger mellem ”dem og os” og ikke mindst coronapandemien fylder os forståeligt nok med frygt. Men der er også meget, der bringer håb! Kom og deltag i foredrag og samtaler om: Menneskets værdighed, den nye bibeloversættelse, samfundsengagement og nye sange! Velkommen til 4 inspirerende og hyggelige lørdagsformiddage!

Lektion 1

Lørdag 14. november 2020 kl. 9.00- 12.00
Den 8. dødssynd – hvor meget er et menneske værd?

Ole Hartling, overlæge, tidl. formand for Etisk Råd.

Man taler om syv dødssynder: hovmod, griskhed, utugt, misundelse, fråseri, vrede og dovenskab. Ole Hartling tilføjer en 8. dødssynd fra vores egen tid.

Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby

Lektion 2

lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00-12.00
Bibelen 2020

Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus

Hvorfor skal vi overhovedet have en ny over- sættelse af Bibelen – var den gamle ikke god nok? Og hvorfor skal man overhovedet læse i Bibelen? Giver det mening i vore dage, og bringer Bibelen håb og mod til nutidens men- nesker? På Bibelselskabet mente man for snart 20 år siden, at det skulle man, og det gjorde det. Derfor satte man arbejdet i gang med at ska- be det, der nu er blevet til Bibelen 2020.

Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby

Lektion 3

lørdag 27. februar 2021 kl. 9.00-12.00
Tro og politik


Anders Gadegaard, domprovst ved Køben-havns Domkirke.

Foredraget tager udgangspunkt i Anders Ga- degaards bog "Tro Mod Politik", hvor han re- degør for sin opfattelse af de tre begreber: tro, mod og politik og forholdet imellem dem.

Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46, 5500 Middelfart

Lektion 4

lørdag 27. marts 2021 kl. 9.00-12.00
Den nye højskolesangbog


Mathias Hammer er pianist, musikformidler, radio- og TV-vært på DR – og med i udvalget bag den nye udgave af Højskolesangbogen. Kom og syng med!

Indslev Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby

TILMELDING OG PRIS

Du kan tilmelde dig kirkehøjskolen ved at udfylde tilmeldingsskemaet på hjemmesiden
www.kirkehojskole.dk

Alternativt kan du tilmelde dig til Grethe Krogh Jakobsen, 2344 1873 gkj@brenderupbiler.dk

Tilmelding til et enkelt lørdagsarrangement skal ske senest mandagen før arrangementet af hensyn til forplejningen.

Pris for hele sæsonen er 240 kr.
Et enkelt lørdagsarrangement er 69 kr.

Betaling sker ved fremmøde.
Forplejning til alle arrangementer er inkluderet i prisen.


 Kirkehøjskolens bestyrelse: